airtripp crowdfunding project main image

For my Brother's Hospital Bill

Collected amount

$205
13%
Goal $1,500

People who shared

No. of people
65
Shares
27
the flag image of country Mark Angelo Ochoa

Kami po ay humihingi ng tulong sa mga may mabubuting loob, ang aking kapatid ay pumanaw po kahapon. Sa ngayon po hindi po namin maiuwi at maiburol ang aking kapatid sa aming bahay sa kadahilanang kailangan namin muna bayaran ang kabuuang hospital bill. Sa kahit anong pakiusap po ang ginawa namin sa ospital hindi po sila pumayag na maiuwi ang katawan ng aking kapatid. Kumakatok po kami ngayon sa may mabubuting loob na sana po kami ay inyong matulungan. Salamat po

I would be happy if you could use the [Help by sharing] button to share about my project!

Help by sharing

Remaining days 27 days
Times supported 7

Why don't you try to start fundraising too?

Start fundraising now